top of page

ITECH EDUCATION CAMP

ABOUT 

ПРО ПРОГРАМУ

This program has been specially crafted to support children who have been displaced by the war in Ukraine.

Over a two-week period, participants delve into a diverse array of IT topics, embark on inspiring visits to industry giants like Microsoft, Google, and Amazon, forge meaningful connections with new friends, and cultivate aspirations for their bright futures.

Ця програма була спеціально створена для підтримки дітей-біженців з України.

Протягом двох тижнів учасники зануряться в різноманітні теми з сфери ІТ, здійснюватимуть надихаючі візити до відомих гігантів індустрії, таких як Microsoft, Google та Amazon. Вони побудують значущі зв'язки з новими друзями та розвиватимуть свої амбіції для світлого майбутнього.

PROGRAM 

ПРОГРАМА

Topics covered: 
 

 • Software Development
  Intoduction to software development. Learning about different types of software development.

 • Project Management
  What is project management? What are the main responsibilities of project manager?
   

 • Graphic Design
  What is design? Creating first logo in Adobe Illustrator.

Теми, що розглядаються:

 • Розробка програмного забезпечення
  Введення у розробку програмного забезпечення. Ознайомлення з різними типами розробки програмного забезпечення.

 • Проєктний менеджмент
  Що таке управління проєктами? Які основні обов'язки менеджера проєкту?

 • Графічний дизайн
  Що таке дизайн? Створення логотипу в Adobe Illustrator.

DETAILS

Schedule: 

2 full weeks (Monday-Sunday)
Monday-Friday: 4pm - 9:30pm

Saturday-Sunday: 9:30am - 5pm

Contacts:

email: info@codingforall.net

phone: 425 442 3067

Розклад: 

2 повних тижні (Понеділок-Неділя)
Понеділок-П'ятниця: 4pm - 9:30pm

Субота-Неділя: 9:30am - 5pm

Контакти:

email: info@codingforall.net

phone: 425 442 3067

bottom of page